Skontaktuj się z nami

  ** Jeżeli klikniesz „Zaznacz wszystkie poniższe zgody” automatycznie zaznaczasz wszystkie zgody. Możesz też zaznaczyć lub odznaczyć każdą ze zgód z osobna.

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Medicover Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa w celu marketingu produktów i usług własnych w tym poprzez profilowanie/ przesyłanie materiałów marketingowych.
  • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Medicover Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa oraz podmiotów Medicover Polska, informacji handlowo-marketingowych z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i tzw. automatycznych systemów wywołujących w formie wiadomości elektronicznych (e-mail, SMS/MMS, serwisy internetowe, w tym portale społecznościowe, powiadomienia push)
  • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Medicover Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa oraz podmiotów Medicover Polska, informacji handlowo-marketingowych z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i tzw. automatycznych systemów wywołujących w formie połączenia głosowego (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe IVR)
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Medicover Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa w celu marketingu produktów i usług podmiotów Medicover Polska, w tym poprzez profilowanie/ przesyłanie materiałów marketingowych.

  * pola wymagane

  Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych
  • Administrator danych: Medicover Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
  • Cele przetwarzania: marketing własnych produktów i usług [w tym profilowanie]; marketing produktów i usług Medicover Polska [w tym profilowanie]
  • Podstawy prawne przetwarzania: Twoja zgoda
  • Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych
  • Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Medicover Sp. z o. o

  Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Klauzula informacyjna

  Porody rodzinne i opieka w naszym szpitalu

  Drodzy Rodzice,

  dokładamy wszelkich starań, by zapewnić Wam oraz dziecku nie tylko komfortowe, ale także możliwie najbardziej bezpieczne warunki. Wdrożenie dodatkowych procedur pomogło nam utrzymać ciągłość działania, dzięki czemu każdego dnia jesteśmy miejscem bezpiecznych narodzin kolejnych dzieci.

  Zasady bezpieczeństwa

  Każda osoba wchodząca na teren naszego szpitala przechodzi tzw. triage, czyli wstępną ocenę pod kątem epidemiologicznym. Negatywna ocena podczas triażu uniemożliwia osobie towarzyszącej wejście na oddział. Po wejściu na oddział osoba towarzysząca Pacjentce wypełnia ankietę epidemiologiczną oraz podpisuje zobowiązanie do stosowania się do procedur obowiązujących na oddziale. Stan zdrowia osoby towarzyszącej jest przez nas kontrolowany na wejściu oraz regularnie w trakcie całego pobytu, zapewniamy jej również wszystkie niezbędne środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki etc.). Rekomendujemy, aby osoba towarzysząca Pacjentki odbyła domową kwarantannę, trwającą 14 dni przed terminem porodu ciężarnej lub terminem przyjęcia do szpitala.

  Jak odbywają się porody rodzinne

  Wiedząc, jak ważne jest wspólne przeżywanie narodzin dziecka, utrzymujemy możliwość porodów rodzinnych. W przypadku porodu siłami natury umożliwiamy obecność przy porodzie na sali porodowej osobie towarzyszącej. W przypadku cięcia cesarskiego – osoba towarzysząca ma możliwość wejścia na teren sali cięciowej, ale zobowiązana jest do bezwzględnego stosowania się do poleceń personelu.

  Pobyt osoby towarzyszącej w szpitalu

  Osoba towarzysząca może być obecna w Szpitalu do czterech godzin po porodzie w przypadku pobytu w pokoju jednoosobowym lub do dnia wypisu Pacjentki z dzieckiem w przypadku pobytu w pokoju rodzinnym. Po opuszczeniu oddziału osoba towarzysząca nie będzie miała już możliwości powrotu na niego, może natomiast odwiedzać Pacjentkę. Odwiedziny odbywają się w godzinach 16.00-18.00. W sytuacjach wyjątkowych możliwe jest ustalenie z ordynatorem lub lekarzem przez niego upoważnionym innych godzin odwiedzin.

  Osoba towarzysząca ma obowiązek:

  • zawsze mieć założoną maseczkę, szczelnie zakrywającą nos i usta, maseczkę można zdjąć wyłącznie na sali pobytowej, gdy nie przebywa na niej równocześnie członek personelu)
  • dezynfekcji rąk,
  • zachowania dystansu od innych osób,
  • bezwzględnego stosowania się do poleceń personelu Szpitala.
  • Obowiązuje zmiana obuwia przed wejściem na oddział – obuwie własne.
  • Obowiązuje zakaz opuszczania sali porodowej/pobytowej, jeśli nie jest to niezbędne. Na czas procedur medycznych (np. zakładanie znieczulenia) osoba towarzysząca może zostać poproszona przez personel o opuszczenie sali porodowej.
  • Osoba towarzysząca jest zobowiązana do poddania się pomiarowi temperatury ciała na wezwanie personelu. Pomiary wpisywane są na odwrocie ankiety epidemiologicznej.

  W trosce o bezpieczeństwo Pacjentów oraz osób odwiedzających rekomenduje się osobie towarzyszącej Pacjentce zaszczepienie p/SARS-CoV-2.

  Odwiedziny

  Odwiedziny odbywają się w godzinach 16.00-18.00. W sytuacjach wyjątkowych możliwe jest ustalenie z ordynatorem lub lekarzem przez niego upoważnionym, innych godzin odwiedzin. Możliwa jest obecność wyłącznie jednej osoby odwiedzającej przy rodzącej (nie licząc osoby towarzyszącej przy porodzie). Osoby z objawami infekcji lub rozpoznaną chorobą zakaźną nie mogą odwiedzać pacjentów. Personel Szpitala ma prawo odmówić odwiedzin i/lub nakazać natychmiastowe opuszczenie Szpitala osobom, u których widoczne są objawy chorobowe, w szczególności dotyczące chorób zakaźnych.

  Osoba odwiedzająca ma obowiązek na wezwanie personelu poddać się triażowi obejmującemu wywiad epidemiologiczny i pomiar temperatury. Odwiedziny mogą odbywać się wyłącznie w pokoju pacjenta albo w miejscu wskazanym przez personel. Pacjenci i osoby odwiedzające powinny ograniczyć do niezbędnego minimum przebywanie w częściach ogólnodostępnych.

  Osoby odwiedzające mają obowiązek:

  • zawsze mieć założoną maseczkę szczelnie zakrywającą nos i usta,
  • dezynfekcji rąk,
  • zachowania dystansu od innych osób,
  • bezwzględnego stosowania się do poleceń personelu Szpitala.

  W trosce o bezpieczeństwo Pacjentów oraz osób odwiedzających rekomendujemy, aby odwiedzający byli zaszczepieni p/SARS-CoV-2, posiadali ujemny wynik testu PCR w kierunku SARS-CoV-2 (ważny 72 godziny) albo okazali zaświadczenie o statusie ozdrowieńca. W odwiedzinach nie mogą uczestniczyć dzieci poniżej 14-go roku życia.


  Stan na dzień 04.10.2021

  Poznaj historię, jakich u nas wiele.
  Każda inna, wszystkie wyjątkowe

  youtube.com
  Rejestracja w MediClub